Elthin - středověká hudba
Členové skupiny ELTHIN
Jan Pouska

JAN POUSKA
zpěv, loutna, kvinterna, cistra, niněra, varhanní portativ, cimbálek

 • zakladatel a umělecký vedoucí
 • všestranný hudebník a multiinstrumentalista, mj. lektor hry na kytaru
 • interpretaci a studiu historické hudby se aktivně věnuje od roku 2001,
  absolvent kurzu Historicky poučená interpretace (AMU)
 • více na www.janpouska.cz
Dagmar Bejčková

DAGMAR BEJČKOVÁ
zpěv, flétny, šalmaje, gotické dudy, zvířecí rohy, kornamusa

 • zakládající členka
 • absolventka Konzervatoře obor příčná flétna u Jana Ostrého, a Fakulty elektrotechnické ZČU
 • absolventka kurzu Historicky poučená interpretace (AMU)
 • věnuje se výuce hry na flétnu - www.dagmarbejckova.cz
 • vyrábí originální šperky, více na www.kameje.cz
Miroslav Lízal

MIROSLAV LÍZAL
zpěv, buben, tamburello, rámový buben, zvonky

Tereza Stupková

TEREZA LOUKOTOVÁ
zpěv, harfa, niněra, perkuse

Roxane Genot

ROXANE GENOT
fidula, vihuela de arco